Circe giới thiệu USD//Coin (USDC)

USDC

Hôm nay Circle và CENTER mã nguồn mở liên kết giới thiệu một dịch vụ để token hóa (tokenize) đô la Mỹ và sử dụng những đô la ở trên blockchains công cộng trên internet: USD // Coin, còn được gọi là USDC.

Các cá nhân và tổ chức có thể đăng ký dịch vụ này để gửi đô la Mỹ từ tài khoản ngân hàng, chuyển đổi số đô la đó thành token có thể sử dụng ở mọi nơi mà internet vươn tới (tùy thuộc vào kiểm soát tuân thủ của token) và đổi token USDC và rút tiền vào tài khoản ngân hàng.

Ngoài việc sử dụng ngay lập tức trên Circle Poloniex và Circle Trade, hơn 20 công ty cũng đang công bố hoặc tung ra hỗ trợ cho USDC ngày hôm nay.

Các ví, sàn trao đổi và các ứng dụng phần mềm khác có thể thêm hỗ trợ cho token USDC thông qua tiêu chuẩn ERC-20 mở.

USDC accepted here

Token giá ổn định (Price-stable tokens) là các yêu cầu cơ bản để cho phép sức mạnh mới các hợp đồng, sản phẩm và dịch vụ tài chính toàn cầu trên internet.

USDC là token tiền đầu tiên trong số nhiều token mà CENTER mong muốn cung cấp, và Circle là thành viên đầu tiên của một số thành viên CENTER sắp ra mắt phát hành USDC.

Nguồn: https://blog.circle.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s