Airdrop today [28/05/2018]

Bitcoin Origin Airdrop

Nhận 140 ORI ($ 7) khi tham gia

https://goo.gl/77L9ox

1) Tham gia nhóm Telegram từ bot.
2) Theo dõi Twitter. (Tùy ý)
3) Qua bài kiểm tra là người.
4) Điền ví ETH và email.

ODIN Airdrop

Nhận 3 ODIN khi tham gia

https://goo.gl/sNQ4f5

1) Tham gia nhóm Telegram từ bot.
2) Qua kiểm tra là con người.
3) Cung cấp ETH và email.

ASKfm Airdop
ASKfm là mạng xã hội Q & A đầu tiên trên thế giới với tiền điện tử nội bộ của riêng mình, nơi người dùng có thể được thưởng để đăng nội dung chất lượng.
ASKfm đang phát 20 token ASKT cho người tham gia và 10 token ASKT cho mỗi lần giới thiệu.

Làm thế nào để tham gia?

Đến kênh Telegram bot https://goo.gl/KjofaS
Tham gia nhóm Telegram https://t.me/askfmico
Tham gia nhóm Telegram Airdop https://t.me/askfmicoairdrop
Cung cấp địa chỉ ví ETH bằng cách gõ /address
Lấy link giới thiệu /invite

Mjolnir Guard Airdrop
Mjolnir Guard : Bảo vệ ví tiền điện tử của bạn
22,222 MJR = 222 $ (giá dự đoán trong tương lai, giống Hydro)
https://goo.gl/VzLwb8
Đăng kí và đăng nhập , sau đó làm nhiệm vụ đơn giản

1) Tham gia Telegram
2) Theo dõi Twitter
3) Làm câu hỏi theo form.

Đáp án cho mọi người nhé :

1. Hybrid wallet platform with inheritance assistance
2. 9,859,716,997
3. 7,000,000,000
4. 100%
5. With Decentralized Cloud Storage
6. 22,222 MJR
7. 0.002 ETH
8. Storj
9. 150 ETH
10. Mjolnir Guard

Pavocoin Airdrop
Nhận 7 PAVO ($7).
https://goo.gl/CvfMiP

1) Tham gia nhóm Telegram từ bot.
2) Cung cấp ví ETH và email cho bot.

Accounting Blockchain Airdrop
https://goo.gl/k2KTMj

Nhận 4500 AB ($45) khi đăng ký

1) Đăng ký mục Bounty & Airdrop
2) Xác nhận Email của bạn.
3) Đăng nhập và điền ví ETH
4) Tham gia nhóm Telegram & theo dõi Twitter.

To be continue…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s