Airdrop today [03/05/2018]

1. LEONARDIAN AIRDROP 4/5*

LEONARDIAN AIRDROP 4/5* ~$13 +ref

Leonardian (LEON) phát 50 LEON cho thành viên đăng ký và thực hiện các nhiệm vụ xã hội

Giới thiệu bạn bè để thêm token Airdrop ở đây https://goo.gl/p6hXRH

2. EthernetCash #Airdrop 9999 tokens per participant

Link👉https://goo.gl/381iab  

1. Join Telegram + Twitter/Facebook

2. Submit your details

3. Verify email

Refer code /E2XUzC

3.Blockport là trao đổi mã hóa xã hội đầu tiên dựa trên kiến ​​trúc phân cấp lai.

Blockport được niêm yết trên Coinmarketcap và giao dịch trên Kucoin và Idex.

Blockport đang phát 27.500 BPT cho 100 thành viên hàng đầu tham gia Cuộc thi truy cập beta và truyền bá thông tin về blockport. Kiếm tới 5000 BPT.

BLOCKPORT #Airdrop  1BPT=$.4 on Kucoin

Link: https://goo.gl/HfhUYE

4. Articlex #airdrop 480ARTX($9.6) cho mỗi thành viên tham gia

Link https://goo.gl/2JwCJd

Sau khi cung cấp chi tiết, đến mục #Airdrop và hoàn thành các nhiệm vụ

5. Kurecoin #Airdrop 10KRC($8.5) mỗi người tham gia

Link https://goo.gl/4qowA3 

Theo các bước để nhận token

6. XRT – X Factor

Nhận 400 XRT = 40$ (Giá ICO)

Làm các nhiệm vụ đơn giản : Telegram ,Twitter ,Fb , medium là xong

Link https://goo.gl/VyjFxH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s