Chương trình tặng coin miễn phí #Airdrop

Xin giới thiệu tới các bạn một số airdrop tặng coin free chỉ mới một vài phút điền form và đăng ký.

1. Crafty
Điền form và nhận quà CFTY token
https://goo.gl/bXU1bj

2. AffiliateCoin
Đăng ký emai và Nhận 25 AFL Coins

https://goo.gl/JQRr2n
3. Blockcart
Điền theo form và nhận 300 BCK
https://goo.gl/VFtCrA

4. Accord
Cần account Tweeter để retweet và follow nhận 50 ARD

5. Music Token
Điền theo form nhận 75 token MUT
https://goo.gl/QsxHRp

Mục này sẽ tiếp tục được cập nhật.

Thank you.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s