Cách trade mô hình tam giác

Có 3 loại mô hình đồ thị tạo thành tam giác: đối xứng, đi xuống và đi lên

TAM GIÁC ĐỐI XỨNG

Một tam giác đối xứng là một đồ thị hình thành từ đường dốc giá đỉnh thấp dần và đường dốc giá đáy cao dần hội tụ với nhau ở một điểm mà trông nó như một tam giác.

Những gì đang diễn ra trong sự hình thành này là thị trường đang làm hạ giá đỉnh và nâng cao giá đáy.

Điều này có nghĩa là không người mua và người bán nào đẩy giá đủ xa để làm rõ xu hướng.

Nếu đây là cuộc chiến giữa người mua và người bán thì trận này hòa.

Đây cũng là một loại của gom hàng (consolidation).

Trong đồ thị trên, chúng ta có thể thấy cả người mua và người bán không thể đẩy giá theo hướng của họ. Khi điều này diễn ra chúng ta có giá đỉnh thấp dần và giá đáy cao dần.

Khi hai dường dốc tiến gần nhau hơn, có nghĩa là sự bứt phá đang đến gần.

Vậy làm thế nào tận dụng điều này?

Đơn giản.

Chúng ta có thể đặt lệnh vào trên đường dốc của đỉnh thấp dần và dưới đường dốc của đáy cao dần.
Vì chúng ta đã biết rằng giá sẽ bứt phá, chúng ta có thể chỉ chờ thị trường di chuyển theo bất cứ hướng nào.

 

Trong ví dụ này, nếu chúng ta đặt một lệnh vào trên đường dốc giá đỉnh giảm dần, chúng ta đã được giá đẹp.

Nếu bạn đã đặt lệnh vào khác ở dưới dốc giá đáy cao dần, thì bạn sẽ hủy nó ngay khi lệnh đầu tiên khớp.

TAM GIÁC ĐI LÊN

Loại mô hình đồ thị tam giác này xảy ra khi có mức cản và đường dốc giá đáy đi lên (higher lows)

Những gì xả ra trong thời điểm này là có một mức nào đó mà người mua dường như không thể vượt qua.
Tuy nhiên, họ dần đẩy giá lên là hiển nhiên bởi dốc giá đáy cao dần (higher lows).

Trong đồ thị trên, bạn có thể thấy rằng người mua đang bắt đầu tăng lên mạnh hơn bởi họ làm giá đáy cao hơn.

Họ duy trì đặt áp lực lên mức cản và kết quả là phá vỡ biên xảy ra.

Bây giờ câu hỏi là, “Giá sẽ đi hướng nào? Người mua có thể phá vỡ mức cản này hay sẽ cản là quá mạnh?”

Nhiều đồ thị giá sẽ cho bạn thấy rằng hầu hết trường hợp, người mua sẽ thắng cuộc chiến này và giá sẽ bứt phá qua cản.

Tuy nhiên, kinh nghiệm chúng tôi thấy rằng không phải luôn như vậy.

Đôi khi mức cản là quá mạnh. và đơn giản không đủ lực mua để đẩy qua cản.

Thực tế, hầu hết thời gian giá đi lên. Điểm mà chúng ta cố gắng làm là không nên bị ám ảnh với hướng nào giá sẽ đi, mà nên sẵn sàng di chuyển theo hai hướng.

Trong trường hợp này, chúng ta nên đặt một lệnh vào trên đường cản và dưới đường dốc giá đáy cao dần.

Trong kịch bản này, người mua thất bại cuộc chiến và giá tiếp tục lặn sâu. Bạn có thể thấy rằng sự sụt giảm là xấp xỉ cùng khoảng cách như chiều cao của tam giác tạo thành.

Nếu chúng ta đặt lệnh SHORT dưới đáy tam giác, chúng ta không thể bắt được một số píp off của sự sụt giá này.

TAM GIÁC ĐI XUỐNG

Như bạn có thể đoán được, tam giác đi xuống chính là ngược tam giác đi lên (chúng tôi biết bạn thông minh mà)

Trong mô hình đồ thị tam giác đi xuống, có một chuỗi đỉnh thấp dần hình thành đường bên trên. Đường thấp hơn là mức hỗ trợ mà ở đó giá dường như không bị phá vỡ.

Trong đồ thị trên, bạn có thể thấy rằng giá dần làm đỉnh thấp hơn nó nói rằng người bán đang bắt đầu nhiều lên.

Bây giờ hầu hết thời gian, chúng tôi nói Hầu hết, giá sẽ dần phá mức hỗ trợ và tiếp trục giảm.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, mức hỗ trợ quá mạnh, và giá sẽ nảy lên và làm giá đi lên mạnh.

Tin tốt là chúng ta không cần quan tâm nơi giá đi đến. Chúng ta chỉ biết rằng đi tới khoảng nào đó.

Trong trường hợp này, chúng ta đặt lệnh vào trên đường dốc giá đỉnh thấp dần và dưới đường hỗ trợ.

Trong trường hợp này, giá cuối phá vỡ đỉnh của mô hình tam giác.

Sau khi phần trên bứt phá, nó tiếp tục dâng cao hơn, xung quanh khoảng cách thẳng đứng là chiều cao của tam giác.

Đặt một lệnh vào trên đỉnh của tam giác và tới mục tiêu cao bằng chiều cao của tam giác hình thành sẽ có lợi nhuận tốt.

Nguồn: Babypips

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s