Coinbase ra thông báo về Segwit2x

Coinbase

Cập nhật về hardfork Bitcoin Segwit2x

Chúng tôi muốn dành cho khách hàng của mình một cập nhật về sự chia tách Segwit2x Bitcoin sắp tới vào tháng 11/2017. Bạn có thể đọc thêm về chia tách tiền ảo là gì ở đây https://blog.coinbase.com/what-is-a-bitcoin-fork-cba07fe73ef1

Chúng tôi hoạt động theo nguyên tắc để khách hàng sẽ được hưởng lợi lớn nhất từ hardfork hoặc những sự kiện không dự tính được khác. Điều này là cốt yếu trong nhiệm vụ của chúng tôi để làm cho Coinbase là sàn giao dịch tiền điện tử thân thiện, an toàn và tin cậy nhất.

Các khách hàng với tài khoản bitcoin được lưu trữ trên Coinbase ở thời điểm hardfork sẽ có thể truy cập trên cả hai chuỗi blockchain. Không hành động nào được yêu cầu từ khách hàng và bitcoin được lưu trữ an toàn trên Coinbase trước, trong và sau chia tách.

Sau chia tách, chúng tôi sẽ cho phép truy cập khi chúng tôi đã xác định được mỗi chuỗi blockchain là an toàn và ổn định. Chúng tôi dự tính việc này diễn ra trong vài ngày sau chia tách, nhưng có thể lâu hơn nếu có thêm rủi ro xuất hiện.

Chúng tôi hiện đang làm việc về các yêu cầu an ninh và kỹ thuật cho mỗi chuỗi bitcoin – cũng như tiếp tục làm việc để cho phép Bitcoin Cash được rút về.

Trong những tuần tới – gần ngày chia tách – chúng tôi sẽ cung cấp kế hoạch chi tiết hơn về cách Coinbase sẽ tiếp cận tên hai chuỗi Blockchain Bitcoin.

Source: Dan RomeroFollow
VP Ops @ Coinbase
Oct 7

Thuật ngữ

HARDFORK (hay Hard fork) là một sự thay đổi cấp tiến tới giao thức làm cho các giao dịch/blocks không có hiệu lực trước đó có hiệu lực (hoặc ngược lại) và như vậy yêu cầu tất cả các node hoặc người dùng nâng cấp phiên bản mới nhất của giao thức phần mềm. Chi tiết vui lòng xem thêm ở đây http://www.investopedia.com/terms/h/hard-fork.asp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s