Thế nào là giao dịch tiền mã hóa?

Thế nào là một giao dịch tiền mã hóa (tiền ảo)?

Khi nào một đơn vị/công ty/tổ chức/người có thể kiểm soát tiền ảo?

Giao dịch Multisig và N-Lock là gì?

Tất cả đều được giải đáp trong tài liệu sau đây.  Tài liệu song ngữ Anh – Việt, mình dịch có thể không chuẩn, các bạn tham khảo phần tiếng Anh.

This slideshow requires JavaScript.

Link toàn bộ tài liệu.

Multisig and N-Lock

Source: Coincenter.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s